Sunday, March 30, 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Του Antonio GiovettiΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα "Απομνημονεύματα Σωκράτους" ο Ξενοφών παρουσιάζει ένα διάλογο μεταξύ του πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας και του Περικλή του Νεωτέρου. Αμφότεροι συζητούσαν τους λόγους της παρακμής των Αθηνών αποδίδοντας την ευθύνη και στις εσωτερικές διαμάχες της δημοκρατικής παράταξης και στην έλλειψη ηθικής των πάλαι ποτέ ιθυνόντων. Αυτά τα συμπεράσματα επαληθεύονταν από την νίκη της Σπάρτης στον Πελοποννησιακό Πόλεμο που αποτελούσε την αφετηρία για την διάλυση του συστήματος των πόλεων-κρατών και την επακόλουθη περιθωριοποίηση της Ελλάδας. Σήμερα, η Κύπρος είναι το καθεξοχήν παράδειγμα της διαφθοράς των θεσμών η οποία κατέστρεψε την χώρα με την συνειδητή συνέργεια της Τρόικας.

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (TKA) ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Μετά το κούρεμα του 53% του ελληνικού χρέους σοβαρά προβλήματα ρευστότητας έπληξαν τις κυπριακές τράπεζες. Σύμφωνα με άρθρο της "Καθημερινής" που δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου 2012, η Τρόικα έθεσε την διαγραφή όλων των οφειλών του Κράτους προς το TKA ως όρο για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης το οποίο ενεκρίθη από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Απριλίου 2013. Καθώς καμία διάταξη δεν προέβλεπε τέτοιο μέτρο, μια εβδομάδα αργότερα ο γνωστός δικηγόρος και ακτιβιστής για τα δίκαια των μεταναστών κύριος Μιχάλης Παρασκευάς έγραψε στην Υπουργό Εργασίας της κυβέρνησης Αναστασιάδη, κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου προειδοποιώντας την ότι δε θα καταβάλει τις εισφορές του αν δεν προχωρήσει σε σαφείς εξηγήσεις περί της εγκυρότητας των Aνακοινωθέντων Τύπου.
Η σιωπή επί του θέματος κράτησε μέχρι τον προηγούμενο Δεκέμβριο, όταν κοινοποιήθηκε η έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του Κράτους κυρίας Χρυστάλλα Γεωρκάτζη. Το έγγραφο φανερώνει ότι στις 30.12.2012 το υπόλοιπο του TKA ανήλθε στα 7.5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν θεωρούνται πια "πραγματικά αποθεματικά" εξαιτίας της ψήφισης του Μνημονίου. Με τέτοιον τρόπο αποπληρώθηκε το 50% των τραπεζικών χρεών και στο μεταξύ το TKA οδεύει προς την χρεοκοπία και η Πολιτεία θα σταματήσει να πληρώνει τις συντάξεις. Τον Ιανουάριο συγκροτήθηκε ένα κίνημα πολιτών - συντονισμένο από τον κύριο Παρασκευά και άλλους 6 αντιπροσώπους της κυπριακής κοινωνίας - του οποίου ο στόχος είναι ο λαϊκός έλεγχος του TKA μέσω της 24ωρης δικτυακής πρόσβασης τροποποιώντας ουσιαστικά το περιεχόμενο του άρθρου 72 του Συντάγματος.
Μέχρι στιγμής 60 άτομα έχουν προσυπογράψει το εξής γράμμα στην Υπουργό Εργασίας:
"Ως έγινε γνωστό από τον Τύπο, περί τα τέλη Νοεμβρίου 2012, η Τρόικα είχε θέσει όρο προς το Κυπριακό Κράτος για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης, την ολοκληρωτική διαγραφή των οφειλών του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ήτοι του ποσού των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά και την ψήφιση του Μνημονίου Συναντίληψης από την Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Απριλίου 2013 και αφού διεξήλθα τις πρόνοιές του, δεν μπόρεσα να βρω οιανδήποτε σχετική πρόνοια σχετικά με τη, σύμφωνα με τον Τύπο, συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τρόικα.
Αν εν τέλει η συμφωνία αυτή με την Τρόικα ισχύει και έχει επέλθει ολική διαγραφή της οφειλής/χρέους του Κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ήτοι του ποσού των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιλαμβάνεστε τις κολοσσιαίες συνέπειες που θα έχει αυτό το γεγονός στα δικαιώματα όλων των πολιτών και όλων των ασφαλισμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού ουσιαστικά αυτό θα σημαίνει, εν ολίγοις, απλά την κατάρρευση του Ταμείου και καθιστά αμφίβολη ακόμη και την καταβολή σύνταξης στους δικαιούχους που εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους και κατέβαλλαν ανελλιπώς το οφειλόμενο ποσό.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το παραδεκτό γεγονός από όλα τα μέρη, όπως αυτό καταγράφεται ρητά στο Μνημόνιο Συναντίληψης, ότι δηλαδή οι τραπεζίτες και οι τράπεζες είναι αυτοί που με πράξεις και παραλείψεις τους οδήγησαν τα οικονομικά πράγματα στο κατάντημα αυτό της χώρας, θα ήθελα να απευθύνω θερμότατη παράκληση όπως με ενημερώσετε αν έχουν διαγραφεί όλες ή μερικές από τις οφειλές του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τη σαφέστατη υποχρέωση του Κράτους να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στους πολίτες σε επίσημα δημόσια έγγραφα και πληροφορίες, ιδίως σε θέματα που τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα, υποχρέωση η οποία πηγάζει τόσον από το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 19, αλλά πολύ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο άρθρο 10 που περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψεως πληροφοριών χωρίς την επέμβαση των δημόσιων Αρχών, καθώς επίσης και στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περί της Ελευθερίας Έκφρασης και Πληροφόρησης, το οποίο θεμελιώνει το δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια έγγραφα χωρίς την ανάμειξη των δημόσιων Αρχών (απολύτως σχετική και πάρα πολύ κατατοπιστική η εμπεριστατωμένη Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες - Δράση 9/2013 ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2013), θα ήθελα ως εκ των άνω να μου δώσετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την οφειλή/χρέος του Κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σας ενημερώνω ότι δεν προτίθεμαι να καταβάλω ξανά οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων μέχρι να τύχω ενημέρωσης στα πιο πάνω ερωτήματά μου και επίσης να σας ενημερώσω ότι αν παρ΄ ελπίδα έχουν διαγραφεί οι οφειλές του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσωπικά δεν πρόκειται να καταβάλω ξανά οιονδήποτε ποσό προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, διότι δεν προτίθεμαι να καταβάλω εισφορές απλά για να τις αρπάξουν αυτοί οι οποίοι αποκομίζουν κέρδη από τόκους, ήτοι οι τοκογλύφοι/τραπεζίτες, για τους οποίους ήδη η οικονομία της Κύπρου έχει δεχτεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.
Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι αυτή η επιστολή μου θα τύχει δημοσιότητας και θα αποτελέσει παρότρυνση προς συμπολίτες μας να πράξουν το ίδιο, καθότι είναι απαράδεκτο άνθρωποι να μην πάρουν σύνταξη ή μειωμένη σύνταξη, απλά και μόνο γιατί κάποιοι κερδοσκοπούσαν".
Η δικαιοσύνη άσκησε ποινική δίωξη στον κύριο Μιχάλη Παρασκευά για μη καταβολή των οφειλών προς το TKA. Ο δικηγόρος, που εμφανίστηκε στις 13 Μαρτίου ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκωσίας με την συμμετοχή δεκάδων διαδηλωτών, κάλεσε ως μάρτυρες την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και τον διευθυντή του TKA.
Η δίκη αναβλήθηκε για τις 10 Απριλίου.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στις αρχές Μαρτίου ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Πανίκος Δημητριάδης, υπέβαλε την παραίτηση του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Μετά από την έλλειψη οποιουδήποτε ελέγχου που έφερε την διεθνή παρέμβαση, η παρουσία του στο ύπατο αξίωμα της χρηματοοικονομικής οργάνωσης δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση και στην κυβέρνηση και στην Τρόικα.
Η δημοσίευση των όρων του συμβολαίου του εκ μέρους του Εθνικού Τύπου προξένησε την λαϊκή οργή: ο βασικός μισθός του κυρίου Δημητριάδη άγγιξε τα 114.000 ευρώ ετησίως (9.800 μηνιαίως). Επιπροσθέτως, προβλέπονταν ειδικά επιδόματα, δέκατος τρίτος μισθός συν 24 χιλιάδες ευρώ για έξοδα παραστάσεως, ενώ η αποζημίωση ανερχόταν στα 265.000 ευρώ.
Ο διοικητής άφησε την θέση του αμέσως μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κυρίου Κώστα Κληρίδη η οποία ανέστειλε την ποινική δίωξη σε βάρος του για πλαστογραφία συμβολαίων και παραλείψεις στην υπόθεση Álvarez & Marshal. Με λίγα λόγια, ο κύριος Δημητριάδης δεν γνωστοποίησε στην Εφορία τους όρους του συμβολαίου της συγκεκριμένης εταιρείας για την αποτίμηση των χρεών των κυπριακών τραπεζών και την συμβολή της στις διαδικασίες ανακεφαλαιοποιήσης και απορρόφησης της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου.
Ο κύριος Κληρίδης αιτιολόγησε την απόφαση τονίζοντας το ότι ο διοικητής ενέργησε "καλόπιστα" μετά από την γνωμοδότηση του συμβούλου της Κεντρικής Τράπεζας για θέματα φορολογίας.
Ενώ η γνωστή πρακτική των "δυο μέτρων και δυο σταθμών" της Δικαιοσύνης ζει και βασιλεύει, η χώρα προχωράει γοργά προς την αυτοκαταστροφή.


Βίντεο με τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά που περιγράφει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης σε μια συνέντευξη στο Mega Κύπρου.


Saturday, March 29, 2014

"Βρόχος Ανακατεύθυνσης" (διήγημα)

UPDATE: Και μετά άνοιξε σπίτι στο διαδίκτυο εδώ...

ΒΡΟΧΟΣ ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.Γ. και Ωμέγα
Δύο. Μέρες. Προθεσμία. Τέλος του μήνα. Ποιανού μήνα; Κοινή λογική. Την επόμενη μέρα είναι το τέλος του μήνα. Και γιατί δε μου λες αύριο και λες στο τέλος του μήνα και μπερδεύομαι; Τέλος του μήνα κι ο μήνας έχει εικοσιοκτώ ημέρες και δεν έμαθα τι φαγητό είχε κείνη τη μέρα ο εστιάτορας. Να ’χε φτιάξει κείνους τους λαχανοντολμάδες που μ’ αρέσουν; Θα ’ταν μεγάλη γκαντεμιά αλήθεια. Τέλος του μήνα. Σήμερα. Περνάω για τα διαδικαστικά. Υπογραφή. Η καταγγελία σύμβασης μου έχει κοινοποιηθεί. Η αποζημίωση μπήκε στο λογαριασμό. Διαδικαστικά. Φοράω τα καλά μου.

Πενήντα εννέα μέρες. «Η είσπραξη του επιδόματος ανεργίας προϋποθέτει τη διακοπή της έναρξης επιτηδεύματος.» Αν δε κάνω διακοπή θα σου πληρώνω φόρο εισοδήματος κι αν δεν τον πληρώνω θα στο χρωστάω και όλο και κάτι θα τσιμπάς κι από ΦΠΑ. Κοινή λογική. Μα εσύ όχι. Εκεί. Θέλεις το σκατό μου! Θέλεις να κάτσω στην ακρούλα και ν’ αναπνέω σιωπηλά. Κοινή λογική. Σιωπηλά. Στην ουρά. Να στηθώ στην ουρά και να επιλέξω σιωπηλά, ν’ αναπνέω σιωπηλά. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα χίλια εξακόσια. Όριο χίλια τετρακόσια και κάτι. Θα πρέπει να γίνει διακοπή. Προθεσμία : πενήντα εννέα ημέρες . Σήμερα είναι η έβδομη.

«Όχι στην ουρά. Νουμεράκι να πάρετε.»

Αν δεν είχα εκδώσει εκείνη την απόδειξη τότε, δε θα ’χα πληρώσει φπα, φόρο εισοδήματος και θα ήμουνα τώρα στο όριο των χιλίων τετρακοσίων και κάτι, και δε θα αναζητούσαν τα εισοδήματα μου και θα ’παιρνα το επίδομα χωρίς να κάνω διακοπή. Κοινή λογική. Αν με απέλυαν δυο τρεις μήνες αργότερα θα είχα το νέο εκκαθαριστικό, που θα έδειχνε μικρότερο εισόδημα και θα ’παιρνα το επίδομα γιατί θα ήμουνα κάτω απ’ το όριο… Κοινή λογική. Ο νόμος μόνο στους ηθοποιούς επιτρέπει να έχουν μπλοκάκι παράλληλα. Αν ήμουν ηθοποιός…

Απ’ τα πολλά τσιγάρα δε μπορώ να μυρίσω το πρωί τα γαρύφαλλα. Καίω μισό ξύλο κανέλα. Είναι ωραίο το πρωινό με τη μυρωδιά της κανέλας και τη μυρωδιά από τα γαρύφαλλα, αν μπορούσα να τα μυρίσω. Θέλω κάτι να μυρίσω. Κανέλα και γαρύφαλλα. Θα μπορούσαν με τρυφερότητα να συνδυαστούν μ’ ένα γλυκό κυδώνι. Δεν είχα ξαναδεί πράσινο γαρύφαλλο. Αυτή δεν έχει καμία σχέση με τα λουλούδια ξέρει μόνο να τα διαλέγει και μετά τα αφήνει. Έτσι κι αυτή τη γαρυφαλλιά, την άφησε ξεχασμένη στη γωνία με ξεραμένες τις ακρούλες κι ένα πράσινο γαρύφαλλο και μπουμπουκάκια. Τόσο ξεχασμένη την είχε που δε μου τη χρέωσε όταν τη πήρα. Πράσινο γαρύφαλλο. Το πράσινο του φιστικιού. Μα όχι ακριβώς.

Φτιάχνω μια ιστοσελίδα μ’ ένα σχεδιαστή που βρήκα στο ίντερνετ κι είναι τζάμπα. Τζάμπα δηλαδή είναι η απλή έκδοση του γιατί για κάτι περισσότερο θέλει να πληρώσεις. Κάτι πρέπει να φτιάξω. Την έφτιαξα. Την ανεβάζω.

«Error.. Αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει βρόχο ανακατεύθυνσης.»

Βρόχος ανακατεύθυνσης,… περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται,… βρόχος ανακατεύθυνσης. Καθαρίζω τα cookies. Δουλεύει. Κι ας περιλαμβάνεται ο βρόχος ανακατεύθυνσης. Βρόχος… ανακατεύθυνσης.

Η φόρμα επικοινωνίας όμως δε δουλεύει. Μπορείς να τη φτιάξεις, να τη τεστάρεις, να την ανεβάσεις αλλά δε δουλεύει, αν δε πληρώσεις. Κοινή λογική. Τώρα; Πως θα επικοινωνήσουν όλοι αυτοί μαζί μου αν δε δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας; Πως φτιάχνεται μια φόρμα επικοινωνίας; Όλο και κάτι θα υπάρχει στο ίντερνετ. Θέλει τρία αρχεία για να δουλέψει και για να ’ναι κι όμορφη. Το ένα ορίζει τη φόρμα. Θέλω μια φόρμα που να έχει αυτό κι αυτό το πεδίο. Το δεύτερο την ενέργεια, για να δουλέψει δηλαδή το γαμημένο και όταν κάποιος κάνει κλικ στην υποβολή να αποστέλλεται email. Στη διεύθυνσή μου. Το τρίτο, το στάιλ, για να ομορφύνει, να τη δείξεις, ν’ αρέσει. Η φόρμα δουλεύει. Τώρα όλοι αυτοί θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου.

Εδώ περνάει κόσμος. Να φτιάξω ένα φυλλάδιο. Ένα φυλλάδιο. Άσπρο, πράσινο και λίγο γκρίζο. Πράσινο. Της λίμνης. Μα όχι ακριβώς.

«Ν’ αφήσω ένα φυλλάδιο; Μπορώ;»

-Κοπελιά, εσύ είσαι εδώ; Μου φωνάζει ένας μαγαζάτορας που μόλις του είχα αφήσει ένα φυλλάδιο.
-Εγώ.
-Έλα, έλα, μου κάνει.

Όπα λέω! Να τον τον πελάτη. Ενθουσιώδης όπως ήταν σκέφτομαι «τι διάολο ο πούστης; Εμένα περίμενε;» Πιάνει ένα χαρτάκι, πιέζει τη σφραγίδα του πάνω και μου το δίνει.

-Σφραγίδες, εκτυπώσεις, παράδοση στην έδρα, τιμές χονδρικής,… για τους πελάτες σου!

Συνέντευξη. Στις τρεις η ώρα.

-Ποιον θα ζητήσω;
-Μόλις ανοίξετε τη πόρτα κάποιος θα σας μιλήσει.

Στις τρεις. Μου έχουν εμφανίσει το ισοζύγιο στην οθόνη, μου έδωσαν μια περιοδική φπα και μια αριθμομηχανή και κάνω συμφωνία. Για να δουν αν ξέρω να τη κάνω σωστά.

-Δε βγαίνει το ισοζύγιο σε excel;
-Δε βγαίνει.

Για λίγο βγήκα από μένα και με κοίταγα να κοιτάω μια την οθόνη, μια τη δήλωση, κουτάκι και γραμμή, και να κάνω άθροιση στην αριθμομηχανή, της οποίας αδυνατώ να κατανοήσω τη χρησιμότητα όταν υπάρχει υπολογιστής, και ξανά, κι ενώ το ισοζύγιο θα μπορούσε να είχε βγει σε excel και να ’χα τελειώσει ήδη τη συμφωνία… κοινή λογική. Δοκιμάζεται… Ή ακόμη καλύτερα θα μπορούσε να είχε σχεδιαστεί μια αναφορά ειδικά για τη συμφωνία του φπα με μια φόρμουλα που θα ταίριαζε ποσά, λογαριασμούς και κουτάκια και να είχα τελειώσει ακόμη νωρίτερα… τη συμφωνία…

-Λάθος. Υπάρχει κάποιο λάθος εδώ.

Βρήκα το λάθος. Πέρασα. Τρεις και τέταρτο.

-Θα περιμένετε λίγο για τη συνέντευξη; Έχετε λίγο χρόνο;

Τρεις και μισή. Στις τέσσερις παρά είκοσι πέντε θα φύγω. Τέσσερις παρά είκοσι πέντε. Τινάζομαι σαν ελατήριο. «Πρέπει να φύγω.» Φεύγω. Στο δρόμο παίρνω μια ζεστή μηλόπιτα που μοσχομυρίζει ψημένο μήλο και σφολιάτα και ζάχαρη άχνη και κανέλα και κάνω μια απογευματινή βόλτα. Τρώγοντας τη μηλόπιτα. Χρειάζομαι ένα σακίδιο. Να μην είναι πολύ μικρό. Να μην είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να φτιάξω τετράδια. Ντυμένα και δεμένα στο χέρι. Πήρα υφάσματα και χαρτιά και χαρτόνια και κλωστές και νήματα και πέντε κουμπιά.

Δύο. Κλωστές. Άσπρο, κόκκινο… Το φάκελο τον έχω ανοιχτό εδώ και μέρες, τον έχω σαλιώσει κιόλας. Στέγνωσε το σάλιο. Θα θέλει ξανά, κι ίσως να μη κολλάει όταν τον ξανασαλιώσω γιατί θα ’χω γλύψει όλη τη κόλλα. Άσπρο, κόκκινο,… Ο Παναγιώτης περιμένει ένα μάρτη κι ο Μάρτης τελειώνει. Στρίβω με το δείχτη και τον αντίχειρα, απαλά, αδύναμα, βαριεστημένα. Τον βλέπω ακόμη μπροστά μου λιπόθυμο στο πάτωμα με τα πόδια στους ώμους της Φρίντας. Άσπρο, κόκκινο…

Οι τριανταφυλλιές γέμισαν ωίδιο. Κείνο το φάρμακο δεν έκανε δουλειά. Θα δοκιμάσω σόδα και νερό. Μόνο μη χάσω τις τριανταφυλλιές. Σόδα, νερό. Πενήντα εννέα μέρες. Σήμερα είναι η εικοστή ένατη. Οι τριανταφυλλιές σώθηκαν. Διπλώνω χαρτιά. Τέσσερα. Να βάλω γραμμές στα τετράδια;

Συνέντευξη. Τη Δευτέρα. Στις έντεκα.

Wednesday, March 26, 2014

Sff-rated Athens 2014 : Τετάρτη 26 Μαρτίου και αυλαία για φέτος17:30-19:30 Mystery Screening

Το TALES έσπασε το θωρακισμένο χρηματοκιβώτιο του SFF-rated ATHENS και αποκαλύπτει τι θα παιχτεί:
1) Memory Reloaded
2) Another Day
3) Man In a Box
4) (Z)
5) Up or Down
6) Συνθήκη 10/60

Ακολουθεί το Divergent σε avant-premiere,Πάμε μετά στα Βραβεία Κοινού που είναι τρία για τις μικρού μήκους...
1) Καλύτερου Μικρού
2) Σεναριακής Ιδέας
3) GReat Short (για την καλύτερη ελληνική συμμετοχή)

...και δύο για τις μεγάλες.
1) Καλύτερης Ταινίας
2) Βραβείο Διχογνωμίας

και το κλείνουμε με Δώρα.

Αλλά το πιο ωραίο είναι η τελετή λήξης, δηλαδή η παραδοσιακή τελετή με την αποκαθήλωση της αφίσας που γουστάρεις για να την πάρεις σπίτι σου, αν την προλάβεις και δεν την έχει ζαχαρώσει ήδη άλλος ή άλλη...

UPDATE:

Tuesday, March 25, 2014

Sff-rated Athens 2014 : Τρίτη 25 ΜαρτίουΑπόψε Το Βασίλειο των Mεγάλων

17:30: "Χαμηλή Συχνότητα" (Σουηδία)19:15: "Τα Χρονικά του Δρακοφοίνικα: Αδάμαστος" (Ελλάδα)21:30: "Θύματα Απαγωγής" (ΗΠΑ)
Η συν-σκηνοθέτης Lucy Phillips θα είναι παρούσα στην προβολή.23:00: "The Awakening" (Αυστραλία)
O σκηνοθέτης Κώστας Μεταξάς θα βρίσκεται στην προβολή.
Ενιαίο εισιτήριο για όλες τις προβολές 8,00 ευρώ / μειωμένο 5,00

UPDATE:

Monday, March 24, 2014

Sff-rated athens 2014 : Δευτέρα 24 ΜαρτίουΗμέρα αφιερωμένη στα Games.

Με ταινίες μεγάλες και μικρές και πολλές κληρώσεις δώρων.

Αρχίζουμε όπως πάντα στις 17:30...

Sunday, March 23, 2014

Sff-rated athens 2014 : Κυριακή 23 Μαρτίου

Δύο ζώνες μικρού μήκους και δύο ταινίες μεγάλου μήκους το πρόγραμμα. Αλλά το γεγονός της ημέρας ήταν η εμφάνιση του Άγγελου Σπάρταλη, σκηνοθέτη της ταινίας "Από τη Γη στη Σελήνη" που έβγαλε πολύ γέλιο. Και ευτυχώς υπάρχει και σε βίντεο για να τον απολαύσεις και εσύ.

Saturday, March 22, 2014

Sff-rated Αthens 2014 Σάββατο 22 Μαρτίου

Η προηγούμενη μέρα εδώ.

Σου βάζω προσωρινά το πρόγραμμα για να κατέβω στην Αντιφασιστική, και θα συμπληρώσω μετά...Και φυσικά θα ακολουθήσει το πλήρες ρεπορτάζ της ημέρας, αργά το βράδυ.Πέθανε ο Κωστής...

...και είχα πολλά χρόνια να τον δω, γαμώτο!

Friday, March 21, 2014

Sff-Rated Athens 2014 Παρασκευή 21 Μαρτίου

Η πρώτη μέρα εδώ.Πρόγραμμα:

17:30 Χαμηλή Συχνότητα (LFO)19:15 Μικρού Μήκους Ζώνη Τρία

1. (Ζ)2. Encarna viva - Φρέσκο κρέας3. MicroTime - ΜικροΧρόνος4. Dring of the Dead - Ξεψυχήσατε στο ακουστικό σας5. Fist of Jesus - Η Πυγμή του Κυρίου20:30 The Awakening22:30 Τα Χρονικά του Δρακοφοίνικα : ΑδάμαστοςΣτην προβολή θα παραστεί και θα μιλήσει ο σκηνοθέτης Θάνος Κερμίτσης.

Και φυσικά το ρεπορτάζ θα ακολουθήσει...

UPDATE

Όλο το ρεπορτάζ σε μια λίστα βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=Z7JeAd4HgMI&list=PL59SNHaun4EMsXqDztxyjK-HjjdCkNjLR


Thursday, March 20, 2014

Ανοίγει απόψε το sff-rated athens 2014!

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΗΡΩΑΣ;Και το πρόγραμμα για ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα.

Φυσικά, θα συμπληρωθεί με το ρεπορτάζ της πρώτης μέρας όπως κάθε χρόνο...

UPDATE:Τα Νέα της Πρώτης Mέρας...

Η παράδοση του Φεστιβάλ που θέλει να καθυστερεί η έναρξη των προβολών λόγω των screen tests της τελευταίας στιγμής, τηρήθηκε και πάλι. Αλλά το βασικό είναι ότι τα καινούρια μηχανήματα προβολής του Μικρόκοσμου συνεργάζονται πλέον άψογα με τα αρχεία των ταινιών και έτσι η ποιότητα της εικόνας και του ήχου είναι πολλές φορές καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές.To πρόγραμμα είχε δύο ζώνες ταινιών μικρού μήκους και δύο ταινίες μεγάλου μήκους. Και η προσέλευση του κόσμου ήταν από νωρίς πολύ καλή και συνέχισε να έχει μια καλή ροή. Κάνοντας το γνωστό τσεκάρισμα που κάνω κάθε χρόνο στην Ομάδα Ελέγχου των γνωστών-υπόπτων-πιστών του sff-rated τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Η πρώτη ζώνη δεν άρεσε, η δεύτερη τα πήγε έτσι κι έτσι, η πρώτη μεγάλη άρεσε(με μια ένσταση για το αν ήταν "σωστό" το φινάλε της) και η δεύτερη τα πήγε καλά, παρά το ότι το "πλάτη με πλάτη" με την προηγούμενη υπερτόνιζε, ίσως, την διαφορά ρυθμού τους .Δεν θα αποκαλύψω ποιος είναι ο τρίτος ήρωας, να έρθεις να τον δεις. Λέει...Δεν έχω αναφέρει μέχρι τώρα ότι το ημερήσιο είναι 8 ευρώ (για όσες ταινίες γουστάρεις να δεις) και το μειωμένο (άνεργοι-ες, φοιτητές-τριες) 5. Και περιλαμβάνει φυσικά και το Απαραίτητο για το φεστιβάλ Αψέντι...

Friday, March 14, 2014

Πιο κοντά το SFF-Rated 2014...Αθήνα, 13/3/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SFF-rated Athens – 9η διοργάνωση
20-26 Μαρτίου 2014
Κινηματογράφος ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER

Το 9ο SFF-rated ATHENS, το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας & Φανταστικού της Αθήνας, πιστό στο ραντεβού του με τους Έλληνες λάτρεις του είδους (και όχι μόνο), είναι και πάλι εδώ για να δώσει στις νύχτες σας άλλη... διάσταση!
Η 9η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 20 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 26 Μαρτίου (7 ημέρες) στον καθιερωμένο τόπο συνάντησης, στον κινηματογράφο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER, Λεωφ. Συγγρού 106 (Στάση Μετρό Συγγρού-Φιξ). Οι προβολές φέτος πραγματοποιούνται με ψηφιακή τεχνολογία υψηλής ανάλυσης, προκειμένου να ικανοποιήσουν και τα πιο «απαιτητικά» μάτια!
Με ενιαίο ημερήσιο εισιτήριο για όλες τις προβολές 8€ και 5€ φοιτητικό -απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των καιρών- η 9η διοργάνωση, με την φιλοδοξία να προσφέρει στο κοινό της Αθήνας, μυημένο ή λιγότερο μυημένο, μια προσιτή όσο και μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, δίνει τη δυνατότητα στο θεατή να παρακολουθήσει με ένα μόνο εισιτήριο και τις τέσσερις προβολές της ημέρας!

Highlights της φετινής διοργάνωσης:

• Έμφαση στους Έλληνες δημιουργούς, με ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους

• Αφιέρωμα στα Games

• Ευρωπαϊκές πρεμιέρες και avant-premières

• Λανσάρισμα του νέου διπλού συλλεκτικού dvd, με ταινίες μικρού μήκους από τις διοργανώσεις του 2012 και 2013.

• Αμέτρητα δώρα για το Κοινό

Έλληνες Δημιουργοί: Από φέτος το SFF-rated ATHENS φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα για όλες τις ελληνικές παραγωγές τους είδους, δίνοντας βήμα στους Έλληνες και Κυπρίους δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να έλθουν σε επαφή με το κοινό. Επίσης εκπροσωπούνται και Έλληνες σκηνοθέτες της διασποράς. Συνολικά θα προβληθούν 4 ταινίες μεγάλου μήκους και 15 ταινίες μικρού μήκους Ελλήνων σκηνοθετών. Επιπλέον, για τις ταινίες μικρού μήκους θεσμοθετείται και χωριστό βραβείο Κοινού για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους Έλληνα σκηνοθέτη με τον εύγλωττο τίτλο "GReat Short".

Ειδικά για τους φανατικούς λάτρεις των Games, την Δευτέρα 24 Μαρτίου ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα με ταινίες μικρού μήκους και fan films βασισμένα σε δημοφιλή παιχνίδια, ντοκυμαντέρ, αλλά και «προφητικές» θρυλικές ταινίες, όπως το “eXistenZ” του David Cronenberg. Και, αμέτρητα δώρα για το κοινό που θα είναι εκεί την συγκεκριμένη ημέρα (βλ. παρακάτω αναλυτική παρουσίαση του αφιερώματος).

Και για εκείνους που πιστεύουν ότι μία προβολή δεν είναι αρκετή, το νέο διπλό συλλεκτικό dvd με επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους του Φεστιβάλ, αυτή τη φορά από τις διοργανώσεις του 2012 και 2013 θα πρωτοπαρουσιαστεί και θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στο 9ο SFF-rated ATHENS.

Όπως κάθε χρόνο, όλες οι ξένες ταινίες θα προβληθούν υποτιτλισμένες στα ελληνικά. Και όπως πάντα το SFF-rated ATHENS θα κερνάει το κοινό του σφηνάκια αψέντι, το ποτό της φαντασίας.

Aκολουθούν οι παρουσιάσεις των ταινιών μεγάλου μήκους που θα προβληθούν στο 9ο SFF-rated ATHENS:

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΤΗΕ COSMONAUT (2013) - O ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ
http://classic.thecosmonaut.org/
http://en.cosmonautexperience.com/
«Μία ταινία γυρισμένη από περισσότερους από 5.000 ανθρώπους...»

Ο Κοσμοναύτης δίνει σήμα ότι επιστρέφει. Όμως όταν το σκάφος του προσγειώνεται, είναι άδειο... ενώ αυτός προσγειώνεται σε μια παράλληλη Γη ερημωμένη από ανθρώπους. Την εποχή που η ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ ανταγωνίζονταν για την κατάκτηση του Διαστήματος, υπήρξαν πολλοί αφανείς ήρωες του διαστήματος που το όνομά τους δεν γράφτηκε στα βιβλία της Ιστορίας, γιατί δεν ταίριαζε με τις πολιτικές των χωρών τους... Δύο αδελφικοί φίλοι που έχουν τον ίδιο σκοπό, και αγαπούν την ίδια γυναίκα, μια επανδρωμένη πτήση των Σοβιετικών για τη Σελήνη που επισήμως δεν έγινε ποτέ, και μια ταινία γεμάτη ρομαντισμό για τα μεγάλα συναισθήματα και τα μεγάλα όνειρα του ανθώπου, και πώς συχνά το ένα πρέπει να θυσιαστεί για χάρη του άλλου. H ταινία "The Cosmonaut" αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες "crowd-funding" ταινίες, αλλά και μια επική περιπέτεια σύγχρονης κινηματογραφικής δημιουργίας από την Iσπανική Riot Cinema Collective.

ABDUCTED - ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ (2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
http://www.imdb.com/title/tt2413338/

Ένα νεαρό ζευγάρι πέφτει θύμα απαγωγής από αγνώστους και ξυπνά κλεισμένο σε ένα γυμνό δωμάτιο. Ποιοι τους έχουν απαγάγει; Μήπως σχετίζεται με το ότι η κοπέλα είναι κόρη στρατιωτικού; Σύντομα ένα δεύτερο ζευγάρι απαχθέντων εμφανίζεται, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπεύθυνοι είναι οι εξωγήινοι, ενώ και ένα τρίτο ζευγάρι εμφανίζεται -αυτοί είναι βέβαιοι πώς πρόκειται για μυστικό πείραμα της κυβέρνησης... Σε κάθε περίπτωση οι δεσμοφύλακές τους δείχνουν άνθρωποι, ενώ σίγουρα κάποιοι πειραματίζονται με τα σώματά τους. Οι σκηνοθέτες Glen Scantlebury και Lucy Philips γύρισαν ένα σφιχτοδεμένο θρίλερ χαρακτήρων όπου δείχνουν να αναρωτιούνται «τι είναι πιο ανοίκειο και ξένο στον αμερικανό πολίτη; Οι Ταλιμπάν, οι εξωγήινοι ή η ίδια του η κυβέρνηση;» O Glen Scantlebury αξιοποιεί τη μεγάλη του εμπειρία ως μοντέρ σε μεγάλες επιτυχίες του Χόλιγουντ ("Dracula", "Con Air", "Armageddon", "Lara Croft: Tomb Raider", "Transformers") ώστε να παντρέψει το θεατρικό κλίμα με εκρήξεις δράσης, κρατώντας ψηλά το δείκτη του σασπένς μέχρι το τέλος, και αφήνοντας το θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Η συν-σκηνοθέτης, και γυναίκα του Glen Scantlebury, Lucy Philips θα είναι παρούσα στις προβολές του “Abducted”, ως καλεσμένη του φεστιβάλ.

ΤΗΕ SEARCH FOR SIMON (2013) (Sci-Fi London approved)
http://www.thesearchforsimon.com/
«Στο Διάστημα, κανείς δεν μπορεί να σ' ακούσει να ονειρεύεσαι...»

Ο David αναζητά τον αδερφό του Simon σ' όλο τον κόσμο. Είναι βέβαιος ότι τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι, και ξοδεύει τα χρήματα που κέρδισε από ένα λαχείο αναζητώντας -τους εξωγήινους; τον αδερφό του; ή το μυστικό που έχει σημαδέψει τη ζωή της οικογένειάς του εδώ και τριάντα χρόνια; Αυτή η εμμονή έχει σχεδόν καταστρέψει τη ζωή του, και οι προσπάθειες του μοναδικού του φίλου να τον βοηθήσει αποτυγχάνουν η μία μετά την άλλη... Θα μπορέσει ο Simon να ξεπεράσει το ψυχολογικό αυτό πρόβλημα -ή τουλάχιστον να βρει τον αδερφό του; Όλα αυτά τα δραματικά, δοσμένα με το μοναδικό βρετανικό χιούμορ, από τον σκηνοθέτη Martin Gooch, που είναι ένα απο τα ανερχόμενα παιδιά-θαύματα του βρετανικού κινηματογράφου. Η ταινία είναι συμπαραγωγή του κινηματογραφικού φεστιβάλ Sci-Fi London.

LFO: The Movie (2013)
en.wikipedia.org/wiki/LFO_(film)

Αν μπορούσατε να ελέγξετε απόλυτα τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν, τι θα κάνατε; Είστε σίγουροι; Σκεφτείτε το ξανά: η ταινία LFO μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Ένας άνθρωπος κάνει πειράματα με τον ήχο, μέχρι που κάποια στιγμή ανακαλύπτει μια συχνότητα με την οποία μπορεί να υπνωτίζει τους ανθρώπους και να τους κάνει πειθήνια όργανά του. Πρώτο πειραματόζωό του θα γίνει το ζευγάρι των γειτόνων του. Πολύπλοκες και διαρκώς εναλλασσόμενες σχέσεις θα δημιουργηθούν ανάμεσά στους τρεις τους. Στη συνέχεια ο ορίζοντας θα ανοίξει απεριόριστα και σειρά θα έχει πλέον ολόκληρη η ανθρωπότητα!
Ιδιόμορφο σκανδιναβικό φιλμ (συμπαραγωγή Δανίας / Σουηδίας) σε σκηνοθεσία Antonio Tublen, που είναι συγχρόνως επιστημονική φαντασία, σκοτεινή κωμωδία και δράμα. Λιτό, βασισμένο κυρίως στο σενάριο, θέτει μια σειρά από ερωτήματα για τη φύση της δύναμης και της εξουσίας και την ροπή μας προς αυτές, τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ψυχής. Έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και εντυπώσεις παντού όπου έχει προβληθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ (2013)
http://www.spartalis.gr/moon/

Συνδυάζοντας με φαντασία και εικαστική δύναμη, διαφορετικές τεχνοτροπίες κινουμένων σχεδίων, ο Άγγελος Σπάρταλης μετέφερε ελεύθερα στον κινηματογράφο το κλασικό μυθιστόρημα του Ιούλιου Βέρν, με πολλή έμπνευση και χιούμορ: οι ήρωες φυσικά μιλούν Ελληνικά -αλλά ποια Ελληνικά; Όπως τα ακούμε στις ειδήσεις; Τα κρητικά; Τα επτανησιακά; Η παρέλαση των ιδιωμάτων της ελληνικής γλώσσας είναι ένας επιπλέον λόγος που κάνει την ταινία απολαυστική. Η μουσική της Ζηνοβίας Αρβανιτίδη είναι ένας ακόμη (με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Ψαραντώνη να τραγουδούν). Στους ήρωες του Βέρν/Σπάρταλη δίνουν ζωή με τις φωνές τους οι: Μάνος Βακούσης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Στράτος Τζώρτζογλου, Δημήτρης Σταρόβας.

TA ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΦΟΙΝΙΚΑ: ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ (2013)
http://www.imdb.com/title/tt2182163/combined
Στο σκοτεινό κόσμο του Ελεμπρος, η Αυτοκρατορία του Δρακοφοίνικα κυβερνά με σιδερένια γροθιά και όλοι οι λαοί βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία της. Ενας σκλαβωμένος βάρβαρος πολεμιστής από τις περιοχές του Βορρά, ο Ντράγκαρ, παίρνει μέρος σε μονομαχίες, διασκεδάζοντας τους ευγενείς της Αυτοκρατορίας. Το σώμα του βρίσκεται εκεί, αλλά το μυαλό του ταξιδεύει στον τόπο του και στη γυναίκα που άφησε πίσω.
Ο Ντράγκαρ καταφέρνει να αποδράσει παίρνοντας όμηρο τη Βαλέρια, την κόρη ενός Στρατηγού της Αυτοκρατορίας, και ο τελευταίος στήνει άγριο ανθρωποκυνηγητό για να τους εντοπίσει...
H πρώτη ελληνική ταινία επικής φαντασίας βασίζεται στο κόμικ «Τα Χρονικά του Δρακοφοίνικα», του Γιάννη Ρουμπούλια (Rubus), ο οποίος πρωταγωνιστεί και στο ρόλο του Aδάμαστου ήρωα. Σε σκηνοθεσία Θάνου Κερμίτση, η ταινία έκανε αίσθηση όταν πρωτοπροβλήθηκε το περασμένο Φθινόπωρο και δικαίως παίρνει τη θέση της στο πρόγραμμα του SFF-rated ATHENS.

THE AWAKENING (2013)
Οι θεοί των Αρχαίων Ελλήνων ήξεραν τα πάντα (αλλιώς, τι θεοί θα ήταν)... και τι έκαναν με τη γνώση αυτή; Την κωδικοποίησαν στο ανθρώπινο dna. Δηλαδή τώρα που η επιστήμη έχει βαλθεί να αποκωδικοποιήσει το dna, ο άνθρωπος θα μάθει όλες τις απαντήσεις; Αλίμονο, οι αρχαίοι θεοί είχαν χιούμορ: μόνο μέσω της Τέχνης μπορεί να σπάει αυτός ο κώδικας, και καλό είναι να σπάσει σιγα-σιγά... ή έτσι πίστευαν οι αρχαίοι θνητοί, και όσοι κληρονόμησαν τη γνώση αυτή. Κι έτσι βυθιζόμαστε σε μια πρωτότυπη ιστορία μυστικών αδελφοτήτων και άγνωστων συγκρούσεων που μαίνονται στο υπόγειο της καθημερινής ζωής, με την καθοδήγηση του Κώστα Μεταξά: πολυπράγμων και πολυβραβευμένος εκδότης, τηλεοπτικός παραγωγός, ντοκυμαντερίστας και ηχολήπτης Έλληνας εξ Αυστραλίας, ο οποίος (τυχαία άραγε;) θα είναι παρών στις προβολές της ταινίας του στο SFF-rated ATHENS.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΤΟ ΚΑΚΟ (2005) ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ 22/3)
Ένα χρόνο πριν το SFF-rated ATHENS ξεκινήσει την πορεία του, κυκλοφόρησε από το πουθενά "Το Κακό" σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νούσια: η πρώτη Ελληνική ταινία μεγάλου μήκους στο zombie genre, η οποία στη συνέχεια κυκλοφόρησε με επιτυχία σε dvd σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, και στήριξε ένα sequel το 2009: Τρεις εργάτες ανακαλύπτουν μια φαινομενικά άγνωστη σπηλιά, και μέσα σε λίγες ώρες μεταμορφώνονται σε ζόμπι -που ως γνωστόν, δεν είναι χορτοφάγα... Η Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα εφιαλτικό πάρτυ νεκρών κανίβαλων, και οι ζωντανοί, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, θα χρειαστεί να κάνουν πρωτόγνωρα πράγματα... οποιαδήποτε συμβολική ομοιότητης με τρέχοντα γεγονότα στη χώρα είναι απολύτως συμπτωματική, όσο και προφητική... Με μεγάλη του χαρά το SFF-rated ATHENS προβάλλει επιτέλους "Το Κακό", στην δημοφιλή μεταμεσονύκτια ζώνη του Σαββάτου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό του να δει αυτή την cult ταινία στη Μεγάλη Οθόνη. Διαδώστε το.

MYSTERY SCREENINGS (ΤΕΤΑΡΤΗ 26/3)
Την Τρίτη το βράδυ, η ψηφοφορία για τα βραβεία Κοινού θα έχει τελειώσει. Την Τετάρτη το απόγευμα λοιπόν, και πριν την Avant-premiere που θα ολοκληρώσει τις προβολές του φεστιβάλ, το SFF-rated ATHENS θα προβάλλει τις δικές του επιλογές για τις καλύτερες ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών που διαγωνίστηκαν για την ψήφο του Κοινού τις προηγούμενες ημέρες. Φυσικά, δεν σας λέμε ποιες είναι αυτές!

DIVERGENT (2014) AVANT-PREMIERE (ΤΕΤΑΡΤΗ 26/3)
http://divergentthemovie.com/

Πρώτο μέρος μιας τριλογίας βασισμένης στα δημοφιλή μυθιστορήματα της Veronica Roth, το “Divergent" μας μεταφέρει σε ένα μελλοντικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι είναι αυστηρά χωρισμένοι σε φράξιες ανάλογα με τις αρετές και ικανότητές τους. Υπάρχουν όμως και οι Αταίριαστοι, αυτοί που δεν μπορούν να ταιριάξουν και να ενταχθούν σε καμία φράξια -και καταδιώκονται ανελέητα. Γιατί όμως; Τι είναι αυτό που τους κάνει τόσο επικίνδυνους; Με τον ανερχόμενο σκηνοθέτη Neil Burger (The Illusionist) στο τιμόνι, και την οσκαρική Kate Winslet σε πρωταγωνιστικό ρόλο, το Divergent θα χρωματίσει την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ πριν την ανακοίνωση των Βραβείων Κοινού και την κλήρωση των Δώρων για το Κοινό, τα οποία φέτος εστιάζουν σε βιβλία και κόμικς Ελλήνων καλλιτεχνών από τον Χώρο του Φανταστικού (σημ: αυτά είναι άλλα δώρα από όσα θα μοιραστούν την Δευτέρα στο αφιέρωμα για τα Games -είπαμε, φέτος τα δώρα είναι αμέτρητα).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ GAMES (ΔΕΥΤΕΡΑ 24/3)

Το καλύτερο αντίδοτο για την Τσαγκαροδευτέρα είναι ένα παιχνίδι. Δύο παιχνίδια. Τρία παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια. Έτσι φέτος αφιερώνουμε τη μέρα αυτή στον κόσμο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στην κοινότητα των Gamers -άλλωστε το Παιχνίδι είναι εκεί που η Φαντασία οργιάζει. Δύο θρυλικές και προφητικές ταινίες μεγάλου μήκους, ένα πολυβραβευμένο ντοκυμαντέρ μεγάλης διάρκειας, αλλά και fan films, δηλαδή ταινίες μικρού μήκους βασισμένες στους κόσμους δημοφιλών παιχνιδιών... και μια ταινία μικρού μήκους σε παγκόσμια πρεμιέρα για τα "άλλα" παιχνίδια στο διαδίκτυο, αυτά που συχνά εισβάλλουν βάναυσα στην εδώ ζωή. Και αμέτρητα δώρα. Θα τραβήξει μέχρι αργά, άλλωστε, η επομένη είναι αργία...

eXistenZ (1999)
http://www.imdb.com/title/tt0120907/?ref_=nv_sr_1

O Καναδός σκηνοθέτης David Cronenberg δεν χρειάζεται συστάσεις. Το eXistenZ είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του, στο οποίο ξεδιπλώνει με τη νοσηρή μαεστρία του έναν μέλλον όπου η εικονική πραγματικότητα των παιχνιδιών έχει γίνει σωματική πραγματικότητα, και οι ήρωές του δεν γνωρίζουν αν βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι ή όχι -και αν, τελικά, έχει αυτό κάποια σημασία ή όχι. Με έντονα στοιχεία θρίλερ, το eXistenZ δεν προειδοποιεί, ούτε επικρίνει, αλλά διασκεδάζει να μας αναστατώνει με τις προπτικές που οραματίζεται για το πώς θα εξελιχθεί το ζην ψηφιακά... Πρωταγωνιστούν οι Jennifer Jason Leigh και Jude Law, πλαισιωμένοι από ηθοποιούς όπως ο Ian Holm, και ο Willem Dafoe.

Tron (1982)
http://www.imdb.com/title/tt0084827/?ref_=nv_sr_2

To 1981 η ψηφιακή τεχνολογία δεν ήταν ακόμη προσβάσιμη στους πολλούς: οι προσωπικοί υπολογιστές είχαν μόλις αρχίσει να εμφανίζονται, το Internet, τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphones, δεν υπήρχαν. Σε αυτό το περιβάλλον ...χαμηλής τεχνολογίας, ο Steven Lisberger οραματίστηκε και υλοποίησε το Tron, μια θρυλική ταινία που γέννησε πολλά βίντεο παιχνίδια, κόμικς, τηλεοπτικές σειρές και sequel. O Lisberger δεν το πέτυχε μόνος του: τα σκηνικά και τα κουστούμια σχεδιάστηκαν από το σπουδαίο κομίστα Jean Giraud (a.k.a. Moebius), τα οχήματα σχεδιάστηκαν από τον Syd Mead (Blade Runner, Aliens), υπεύθυνος για τον ήχο ήταν ο Frank Serafine (Star Trek), τη μουσική έγραψε η Wendy Carlos (A Clockwork Orange, The Shining)... ενώ στις σκηνές computer animation τους βοηθούσε ένα κομπιούτερ με ... 2ΜΒ μνήμη και σκληρό δίσκο 330ΜΒ... Το story; Ένας προγραμματιστής εισέρχεται μέσα στον ψηφιακό κόσμο ενός mainframe υπολογιστή προσπαθώντας να βρει το δίκιο του... κι ο κόσμος όλος βρήκε τη χαρά του, με μια πρωτοποριακή ταινία που δεν έχει χάσει τίποτε από τη γοητεία της, 32 χρόνια μετά.

Indie Game: The movie (2012)
http://www.imdb.com/title/tt1942884/?ref_=nv_sr_1

Σχεδόν όλα τα ντοκυμαντέρ που μπορείτε να βρείτε για τον κόσμο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στριφογυρίζουν γύρω από δύο άξονες: πρώτον, ότι η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιώνν είναι πολύ μεγάλη βιομηχανία, μεγαλύτερη από την κινηματογραφική, και δεύτερον, ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να βλάψουν σοβαρά τα άτομα νεαρής ηλικίας... με άλλα λόγια το μήνυμα είναι "πολλά λεφτά και μερικά ψυχωσικά επεισόδια"... οι Lisanne Pajot και James Swirsky αντέστρεψαν την εικόνα αυτή: "λίγα λεφτά και πολλά ψυχωσικά επεισόδια" -και έπεσαν πάνω στους ανεξάρτητους σχεδιαστές ηλεκτρονικών παιχνιδιών: το μεγάλου μήκους ντοκυμαντέρ "Indie Game: The Μovie", δεν παρακολουθεί τους παίκτες και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά αυτούς που τα σχεδιάζουν -και τα σχεδιάζουν όχι ως εργαζόμενοι σε μια θηριώδη εταιρεία μέλη μιας ομάδας χιλίων ατόμων (ως είθισται), αλλά μόνοι τους στο σπίτι τους, ίσως με έναν συνεργάτη... Και το κάνουν πρωτίστως γιατί αυτός είναι ο τρόπος που έχουν για να εκφραστούν για τον κόσμο... όχι δηλαδή ότι τους ενοχλεί αν το παιχνίδι τους, αν και όταν καταφέρουν να το ολοκληρώσουν, σαρώσει σε πωλήσεις. Το ντοκυμαντέρ παρακολουθεί τους δημιουργούς των μετέπειτα δημοφιλών παιχνιδιών "Super Meat Boy" και "Fez" καθώς παλεύουν με τον χρόνο και τον εαυτό τους για να τα ολοκληρώσουν, ενώ περιέχει και καλοζυγισμένες σκέψεις από τον δημιουργό ενός άλλου ανεξάρτητου και επιτυχημένου παιχνιδιού, του "Braid". Το ντοκυμαντέρ βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Sundance 2012 και από τότε παίζεται ασταμάτητα σε όλον τον κόσμο ...επιτέλους, τώρα και στην Ελλάδα, από το SFF-rated ATHENS.

Fan Films

Μικρού μήκους ταινίες βασισμένες σε γνωστές ταινίες ή, στην περίπτωσή μας, σε γνωστά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συχνά εξαιρετικά γυρισμένες, αποτελούν ιδανικό μέσο για να αναδειχθούν νέοι δυναμικοί σκηνοθέτες. Θα προβληθούν ταινίες εμπνευσμένες, μεταξύ άλλων, από τα πασίγνωστα παιχνίδια Mass Effect, Pac-Man, League Of Legends, και του επερχόμενου Watch Dogs.

...και δώρα. Αμέτρητα δώρα. Τόσα πολλά που θα χρειαστεί να κάνουμε τις κληρώσεις σε δόσεις.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
• Best Feature
• Audience Controversy Award: η ταινία που δέχθηκε τις πιο ακραίες και αντίθετες γνώμες, έχει σίγουρα καλλιτεχνική δύναμη, και αυτό αξίζει ένα βραβείο.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
• Short Supreme
• Best Idea : στις μικρού μήκους ταινίες του Φανταστικού, συχνά η ιδέα είναι (σχεδόν) το παν
• GReat Short : το νέο βραβείο, για τις ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του SFF-rated ATHENS

Το SFF-rated ATHENS ιδρύθηκε το 2006 από την Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας (Α.Λ.Ε.Φ). To φεστιβάλ ξεκίνησε ως ρετροσπεκτίβα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους του είδους, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό ανεξάρτητο διεθνές φεστιβάλ, προβάλλοντας ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από όλον τον κόσμο, και δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σε όλο της το εύρος τη σύγχρονη κινηματογραφική παραγωγή από τον χώρο του Φανταστικού. Στο διαδίκτυο θα βρείτε το SFF-rated ATHENS στις διευθύνσεις:
• www.facebook.com/sffrated
• www.youtube.com/sffratedathens
• http://sffrated.wordpress.com

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αλέκος Παπαδόπουλος Μ. 6945 378 680 | Εmail: sffratedathens.cfo@gmail.com
και στη διεύθυνση http://sffrated.wordpress.com

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις:
Φιόνα Ανδρικοπούλου Μ. 6973 313 023 | Email: fionati7@gmail.com

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Του Antonio GiovettiΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τον ΙΖ' αιώνα η συζήτηση περί της ύπαρξης μιας οργανωμένης Πολιτείας εστίασε την προσοχή των Ευρωπαίων διανοουμένων. Η άποψη ότι η εγκαθίδρυση ενός απολυταρχικού καθεστώτος θα έβαζε συγκεκριμένα όρια στον κοινωνικό ατομικισμό αμφισβητήθηκε μετά το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης και την γέννηση του εργατικού κινήματος. Η διάδοση των ιδεωδών του Ρώσου αναρχικού Μιχαήλ Μπακούνιν αποτελούσε την αφετηρία για την εξέλιξη των φιλοσοφικών θεωριών για την φύση της πολιτικής εξουσίας της οποίας ο κατασταλτικός χαρακτήρας έγινε παντελώς φανερός με την σημερινή οικονομική κρίση. Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση την Κύπρου παρατηρείται μια αυτοκαταστροφική τάση με την παταγώδη κατάρρευση των βασικών κρατικών θεσμών.

Η ΤΡΙΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Τον προηγούμενο Ιανουάριο οι αντιπρόσωποι των δανειστών μετέβησαν στο νησί της Αφροδίτης για την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος εξυγίανσης. Οι συνομιλίες τους με τα κυβερνητικά στελέχη άγγιζαν το θέμα της πώλησης του 18% των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου που ακόμα βρίσκονται στα χέρια της υπό εκκαθάριση Λαϊκής και το ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών μέσω μιας διάταξης που προβλέπει:
A) Την αποκρατικοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CΥΤΑ),
B) Την αποκρατικοποίηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (AHK),
Γ) Την αποκρατικοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου (AΛK),
Δ) Την αποκρατικοποίηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η ψήφιση του αντίστοιχου νόμου ήταν το προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης που προγραμματίζεται για τον επόμενο Απρίλιο. Οι περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων (ΔΗΣY-ΔΗΚΟ-ΕΥΡΩΚΟ) επηρέασαν ολόκληρη τη διαδικασία. Στις 26 Φεβρουαρίου η Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος ανακοίνωσε την οριστική αποχώρηση από την κυβέρνηση. Την επόμενη ημέρα, στην πιο κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής της πρόσφατης ιστορίας της χώρας, υλοποιήθηκε το χάσμα: οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ περί της τήρησης των συλλογικών συμβάσεων και της μετάταξης των δημοσίων υπαλλήλων σε άλλες κρατικές υπηρεσίες σε περίπτωση απόλυσης απορρίφθηκαν με αποτέλεσμα την αποφασιστική αποχή πέντε από τα οχτώ μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος και την καταψήφιση του νομοσχεδίου. Κατόπιν έντονων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, της ηγεσίας του ΔHΚΟ και της Τρόικας, το κείμενο κατατέθηκε ξανά στην Βουλή με την τροποποίηση κάποιων παραγράφων του άρθρου 5 που καθορίζουν τον ρόλο της Μεικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής στην αποκρατικοποίηση ημικρατικών οργανισμών και την τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα με τους συνταγματικούς όρους. Στις 4 Μαρτίου ο νόμος ενεκρίθη με 30 υπέρ και 26 κατά. Οι εργαζόμενοι της CYΤΑ προκήρυξαν τριήμερη απεργία, ενώ της AHK προχώρησαν σε περιοδικές διακοπές ρεύματος. Πιο ήσυχη ήταν η κατάσταση στα λιμάνια, όπου η δραστηριότητα σταμάτησε μόνο ένα 24ωρο.

ΤΟ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΟ

Για να εμβαθύνουμε το θέμα της αποκρατικοποίησης των ημικρατικών οργανισμών χρειάζεται μια μικρή εισαγωγή για το "σύστημα Κύπρου". Πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος B' δήλωσε ότι η υπερστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών ήταν ένα από τα κύρια προβλήματα της χώρας καταδικάζοντας και την συμπεριφορά των απλών πολιτών που γύρευαν το πολιτικό μέσον για να τακτοποιηθούν ως υπάλληλοι της Εθνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επωφελούμενοι από την άνοια του προκατόχου του. Βέβαια, ο Μακαριότατος λησμονεί ότι μέσω αυτών των αλλεπάλληλων σχέσεων οι κύριοι βουλευτές εξασφάλισαν την επανεκλογή τους. Ένας φαύλος κύκλος που ίσως δεν θα τελειώσει με την "νέα τάξη πραγμάτων"....
Από τις αποκρατικοποιήσεις η Κύπρος πρέπει να αποταμιεύσει 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ. Η αξία κάθε επιχειρήσης κυμαίνεται από το 1 μέχρι το 1.5 δισεκατομμύριο αν λαμβάνουμε υπόψη μας τα έσοδα τους κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Πάντως, υπάρχουν άλλοι παράγοντες όπως τα χρέη, τα αποθέματα και τα περιουσιακά στοιχεία που θα μετατρέψουν τους όρους της συναλλαγής.
Η AHK εργοδοτεί 2250 μόνιμους υπαλλήλους και 60 συμβασιούχους. Η οικονομική κατάσταση της είναι εφιαλτική: το 2010 η εταιρεία ζήτησε από την κυβέρνηση ένα δάνειο για να καλυφθεί το ταμειακό έλλειμμα αξίας 241 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο τριπλασιάστηκε μετά την περσινή κρίση ρευστότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως σε άστοχες επενδύσεις αξίας 600 εκατομμυρίων στην κατασκευή μονάδων παραγωγής 1500 MW όταν η ζήτηση δεν φτάνει στα 1000 και στο ογκώδες λειτουργικό κόστος: σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του Κράτους, κυρίας Χρυστάλλας Γεωρκάτζη, ο κάθε εργαζόμενος έχαιρε 42 επιδομάτων, κάτι που προϋποθέτει επιπλέον δημόσιες δαπάνες αξίας 11 εκατομμυρίων. Η AHK εφαρμόζει τον συντελεστή ΦΠΑ 19% στην ηλεκτροδότηση και βρίσκεται σε εξέλιξη μια δικαστική διαμάχη με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή για την μείωση του 8% στις τιμές.
Η CYTA είναι ο κύριος προμηθευτής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κύπρο και διαθέτει υποκαταστήματα και στην Ελλάδα. Η επιχείρηση αριθμεί 2.300 μόνιμους υπαλλήλους που παίρνουν, κατά μέσον όρον, 64.000 ευρώ ετησίως συν οχτώ επιδόματα. Στο τέλος του 2012 τα κέρδη προ φόρων της CYTA ανήλθαν στα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην ελληνική θυγατρική σημειώθηκαν ζημιές αξίας 20.6 εκατομμυρίων. Πρόκειται, βέβαια, για μια εταιρεία που θα προσελκύσει τους ξένους επενδυτές για την ακίνητη περιουσία, τον κύκλο της πελατείας της και κυρίως το υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Μέση Ανατολή. Πάντως, εγείρει ανησυχίες το πρόβλημα της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της CΥΤΑ αφού τα μειωμένα έσοδα της απαγόρευσαν δαπάνες για την βελτίωση υποδομών πληροφορικής που, σύμφωνα με την κοινή γνώμη, καταρρέουν. Επιπροσθέτως, η ανάμειξη της σε διάφορα σκάνδαλα όπως την αγοραπωλησία ακίνητων Τουρκοκυπρίων στην Λάρνακα και την σύναψη παράνομων συμβάσεων χορηγίας των κυπριακών ΠΑΕ με τα χρήματα του Ταμείου Συντάξεων των εργαζομένων έβλαψαν την εγκυρότητα της.
Η ΑΛK διαχειρίζεται όλα τα λιμάνια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των κατεχόμενων. Πρόκειται για ένα από τα λίγα κερδοφόρα κρατικά ιδρύματα που αυτοχρηματοδοτεί τις επενδύσεις της. Παρά την φθίνουσα πορεία της Κύπρου ο οργανισμός, που έχει 300 μόνιμους και 100 έκτακτους υπαλλήλους πραγματοποιεί καθαρά κέρδη 25 εκατομμυρίων ετησίως.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Από τότε που υπεγράφη το Μνημόνιο Συναντίληψης (30-4-2013) ήρθαν στο φως πολλές υποθέσεις κακοδιαχείρισης ημικρατικών οργανισμών. Ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα είναι των Κυπριακών Αερογραμμών των οποίων τα χρέη, στο τέλος του 2012, ανέρχονταν στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία κατέστρωσε σχέδιο αναδιάρθρωσης που προβλέπει κρατική ενίσχυση 102 εκατομμυρίων για να καταστεί βιώσιμη η επιχείρηση με την μείωση της δραστηριότητας της. Το κείμενο τελεί υπό την έγκριση της Κομισιόν και δυο είναι τα πιο πιθανά σενάρια για το μέλλον του αερομεταφορέα: ιδιωτικοποίηση η κλείσιμο. Άλλο ανοιχτό μέτωπο είναι οι αμοιβές των κυβερνητών και συγκυβερνητών που μήνυσαν την εταιρεία αφού μειώθηκαν οι εισφορές στο Ταμείο Συντάξεων τους από το 8% προς το 1%.
Στο τέλος Φεβρουαρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο έβαλε λουκέτο στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων. Τα χρέη της εταιρείας άγγιζαν τα 9 εκατομμύρια (1.5 με το Κράτος, 1.5 με τρίτους και 6.5 με τις τράπεζες), ενώ το προσωπικό έμεινε απλήρωτο τον Ιανουάριο. Η ακίνητη περιουσία της θα περάσει στα χέρια της Πολιτείας ενώ θα ψηφιστεί νόμος για την ένταξη κάποιων υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Ανησυχητικά είναι και τα οικονομικά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Στο τέλος του 2012, τα χρέη ξεπερνούσαν κατά 73 εκατομμύρια την αξία της ιδιωτικής περιουσίας της, ενώ στο Ταμείο Συντάξεων κατεγράφησαν ζημιές αξίας 93 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος Γιώργος Τσαλακός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων και περικοπών στο μισθολογικό πλαίσιο που μέχρι στιγμής πρόβλεπε, σε ορισμένες περιπτώσεις, 6.000 ευρώ μηνιαίως για παρουσιαστές και την πρόσληψη διπλοθεσιτών.

Με αυτά τα δεδομένα ποιο είναι το μέλλον της νήσου;

Sunday, March 9, 2014

Άντε κοντεύει το SFF-Rated...


Και φέτος θα σε πάω στα επίσημα...ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 5/3/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SFF-rated Athens – 9η διοργάνωση

20-26 Μαρτίου 2014

Κινηματογράφος ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER

Το 9ο SFF-rated ATHENS, το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας & Φανταστικού της Αθήνας, πιστό στο ραντεβού του με τους Έλληνες λάτρεις του είδους (και όχι μόνο), είναι και πάλι εδώ για να δώσει στις νύχτες σας άλλη... διάσταση!

Η 9η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 20 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 26 Μαρτίου (7 ημέρες) στον καθιερωμένο τόπο συνάντησης, στον κινηματογράφο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER, Λεωφ. Συγγρού 106 (Στάση Μετρό Συγγρού-Φιξ). Οι προβολές φέτος πραγματοποιούνται με ψηφιακή τεχνολογία υψηλής ανάλυσης, προκειμένου να ικανοποιήσουν και τα πιο «απαιτητικά» μάτια!
Με ενιαίο ημερήσιο εισιτήριο για όλες τις προβολές 8€ και 5€ φοιτητικό, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των καιρών, η 9η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό της Αθήνας, μυημένο ή λιγότερο μυημένο, μια προσιτή όσο και μοναδική κινηματογραφική εμπειρία!

Ηighlights της φετινής διοργάνωσης:

• Έμφαση στους Έλληνες δημιουργούς, με ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους

• Αφιέρωμα στα games και στο ζην ψηφιακά

• Ευρωπαϊκές πρεμιέρες και avant-premières

• Λανσάρισμα του νέου διπλού συλλεκτικού dvd, με ταινίες μικρού μήκους από τις διοργανώσεις του 2012 και 2013.

Από φέτος το SFF-rated ATHENS φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα για όλες τις ελληνικές παραγωγές τους είδους, δίνοντας βήμα στους Έλληνες δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να έλθουν σε επαφή με το κοινό: Τρεις ταινίες μεγάλου μήκους, δεκαπέντε μικρού μήκους.

Ειδικά για τους φανατικούς λάτρεις των games, την Δευτέρα 24 Μαρτίου ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα με ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, αλλά και «προφητικές» θρυλικές ταινίες, όπως το “eXistenZ” του David Cronenberg.

Και για εκείνους που πιστεύουν ότι μία προβολή δεν είναι αρκετή, το νέο διπλό συλλεκτικό dvd με επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους του Φεστιβάλ, αυτή τη φορά από τις διοργανώσεις του 2012 και 2013 είναι γεγονός!

Όπως κάθε χρόνο, όλες οι ξένες ταινίες θα προβληθούν υποτιτλισμένες στα ελληνικά. Και όπως πάντα το SFF-rated ATHENS θα κερνάει το κοινό του σφηνάκια αψέντι, το ποτό της φαντασίας.

Aκολουθούν παρουσιάσεις ορισμένων ταινιών μεγάλου μήκους που θα προβληθούν στο 9ο SFF- rated ATHENS:

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΤΗΕ COSMONAUT - O ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ

http://classic.thecosmonaut.org/

http://en.cosmonautexperience.com/

«Μία ταινία γυρισμένη από περισσότερους από 5.000 ανθρώπους...»

Ο Κοσμοναύτης δίνει σήμα ότι επιστρέφει. Όμως όταν το σκάφος του προσγειώνεται, είναι άδειο... ενώ αυτός προσγειώνεται σε μια παράλληλη Γη ερημωμένη από ανθρώπους. Την εποχή που η ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ ανταγωνίζονταν για την κατάκτηση του Διαστήματος, υπήρξαν πολλοί αφανείς ήρωες του διαστήματος που το όνομά τους δεν γράφτηκε στα βιβλία της Ιστορίας, γιατί δεν ταίριαζε με τις πολιτικές των χωρών τους...
Δύο αδελφικοί φίλοι που έχουν τον ίδιο σκοπό, και αγαπούν την ίδια γυναίκα, μια επανδρωμένη πτήση των Σοβιετικών για τη Σελήνη που επισήμως δεν έγινε ποτέ, και μια ταινία γεμάτη ρομαντισμό για τα μεγάλα συναισθήματα και τα μεγάλα όνειρα του ανθρώπου, και πώς συχνά το ένα πρέπει να θυσιαστεί για χάρη του άλλου. H ταινία "The Cosmonaut" αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες "crowd-funding" ταινίες, αλλά και μια επική περιπέτεια σύγχρονης κινηματογραφικής δημιουργίας από την Iσπανική Riot Cinema Collective.

ABDUCTED - ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

http://www.imdb.com/title/tt2413338/

Ένα νεαρό ζευγάρι πέφτει θύμα απαγωγής από αγνώστους και ξυπνά κλεισμένο σε ένα γυμνό δωμάτιο. Ποιοι τους έχουν απαγάγει; Μήπως σχετίζεται με το ότι η κοπέλα είναι κόρη στρατιωτικού; Σύντομα ένα
δεύτερο ζευγάρι απαχθέντων εμφανίζεται, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπεύθυνοι είναι οι εξωγήινοι, ενώ και ένα τρίτο ζευγάρι εμφανίζεται -αυτοί είναι βέβαιοι πώς πρόκειται για μυστικό πείραμα της κυβέρνησης...
Σε κάθε περίπτωση οι δεσμοφύλακές τους δείχνουν άνθρωποι, ενώ σίγουρα κάποιοι πειραματίζονται με τα σώματά τους. Οι σκηνοθέτες Glen Scantlebury και Lucy Philips γύρισαν ένα σφιχτοδεμένο θρίλερ χαρακτήρων όπου δείχνουν να αναρωτιούνται «τι είναι πιο ανοίκειο και ξένο στον αμερικανό πολίτη; Οι Ταλιμπάν, οι εξωγήινοι ή η ίδια του η κυβέρνηση;» O Glen Scantlebury αξιοποιεί τη μεγάλη του εμπειρία ως μοντέρ σε μεγάλες επιτυχίες του Χόλιγουντ ("Dracula", "Con Air", "Armageddon", "Lara Croft: Tomb Raider", "Transformers") ώστε να παντρέψει το θεατρικό κλίμα με εκρήξεις δράσης, κρατώντας ψηλά το δείκτη του σασπένς μέχρι το τέλος, και αφήνοντας το θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Η συν-σκηνοθέτης, και γυναίκα του Glen Scantlebury, Lucy Philips θα είναι παρούσα στις προβολές του “Abducted”, ως καλεσμένη του φεστιβάλ.

ΤΗΕ SEARCH FOR SIMON (Sci-Fi London approved)

http://www.thesearchforsimon.com/

«Στο Διάστημα, κανείς δεν μπορεί να σ' ακούσει να ονειρεύεσαι...»

Ο David αναζητά τον αδερφό του Simon σ' όλο τον κόσμο. Είναι βέβαιος ότι τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι, και ξοδεύει τα χρήματα που κέρδισε από ένα λαχείο αναζητώντας -τους εξωγήινους; τον αδερφό του; ή το μυστικό που έχει σημαδέψει τη ζωή της οικογένειάς του εδώ και τριάντα χρόνια; Αυτή η εμμονή έχει σχεδόν καταστρέψει τη ζωή του, και οι προσπάθειες του μοναδικού του φίλου να τον βοηθήσει αποτυγχάνουν η μία μετά την άλλη... Θα μπορέσει ο Simon να ξεπεράσει το ψυχολογικό αυτό πρόβλημα -ή τουλάχιστον να βρει τον αδερφό του; Όλα αυτά τα δραματικά, δοσμένα με το μοναδικό βρετανικό χιούμορ, από τον σκηνοθέτη Martin Gooch, που είναι ένα από τα ανερχόμενα παιδιά-θαύματα του βρετανικού κινηματογράφου. Η ταινία είναι συμπαραγωγή του κινηματογραφικού φεστιβάλ Sci-Fi London.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

http://www.spartalis.gr/moon/

Συνδυάζοντας με φαντασία και εικαστική δύναμη, διαφορετικές τεχνοτροπίες κινουμένων σχεδίων, ο Άγγελος Σπάρταλης μετέφερε ελεύθερα στον κινηματογράφο το κλασικό μυθιστόρημα του Ιούλιου Βέρν, με πολλή έμπνευση και χιούμορ: οι ήρωες φυσικά μιλούν Ελληνικά -αλλά ποια Ελληνικά; Όπως τα ακούμε στις ειδήσεις;
Τα κρητικά; Τα επτανησιακά; Η παρέλαση των ιδιωμάτων της ελληνικής γλώσσας είναι ένας επιπλέον λόγος που κάνει την ταινία απολαυστική. Η μουσική της Ζηνοβίας Αρβανιτίδη είναι ένας ακόμη (με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Ψαραντώνη να τραγουδούν). Στους ήρωες του Βέρν/Σπάρταλη δίνουν ζωή με τις φωνές τους οι: Μάνος Βακούσης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Στράτος Τζώρτζογλου, Δημήτρης Σταρόβας.

TA ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΦΟΙΝΙΚΑ: ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ

http://www.imdb.com/title/tt2182163/combined

Στο σκοτεινό κόσμο του Ελεμπρος, η Αυτοκρατορία του Δρακοφοίνικα κυβερνά με σιδερένια γροθιά και όλοι οι λαοί βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία της. Ενας σκλαβωμένος βάρβαρος πολεμιστής από τις περιοχές του Βορρά, ο Ντράγκαρ, παίρνει μέρος σε μονομαχίες, διασκεδάζοντας τους ευγενείς της Αυτοκρατορίας. Το σώμα του βρίσκεται εκεί, αλλά το μυαλό του ταξιδεύει στον τόπο του και στη γυναίκα που άφησε πίσω.
Ο Ντράγκαρ καταφέρνει να αποδράσει παίρνοντας όμηρο τη Βαλέρια, την κόρη ενός Στρατηγού της Αυτοκρατορίας, ο τελευταίος στήνει άγριο ανθρωποκυνηγητό για να τους εντοπίσει...
H πρώτη ελληνική ταινία επικής φαντασίας βασίζεται στο κόμικ «Τα Χρονικά του Δρακοφοίνικα», του Γιάννη Ρουμπούλια (Rubus), ο οποίος πρωταγωνιστεί και στο ρόλο του Aδάμαστου ήρωα. Σε σκηνοθεσία Θάνου Κερμίτση, η ταινία έκανε αίσθηση όταν πρωτοπροβλήθηκε το περασμένο Φθινόπωρο και δικαίως παίρνει τη θέση της στο πρόγραμμα του SFF-rated ATHENS.

AVANT-PREMIÈRES

Avant-première #1: DIVERGENT

http://divergentthemovie.com/

Πρώτο μέρος μιας τριλογίας βασισμένης στα δημοφιλή μυθιστορήματα της Veronica Roth, το “Divergent" μας μεταφέρει σε ένα μελλοντικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι είναι αυστηρά χωρισμένοι σε φράξιες ανάλογα με τις αρετές και ικανότητές τους. Υπάρχουν όμως και οι Αταίριαστοι, αυτοί που δεν μπορούν να ταιριάξουν και να ενταχθούν σε καμία φράξια -και καταδιώκονται ανελέητα. Γιατί όμως; Τι είναι αυτό που τους κάνει τόσο επικίνδυνους; Με τον ανερχόμενο σκηνοθέτη Neil Burger (The Illusionist) στο τιμόνι, και την οσκαρική Kate Winslet σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

PRESS_RELEASE_9o SFFrated Athens_5.3.14.doc


ΕΠΙΣΗΜΟ PLAYLIST ME TRAILERS,TEASERS & STUFF...

https://www.youtube.com/playlist?list=PL59SNHaun4EMHTsIVxf8MbrbdZCYWNeVUΑνεπίσημα, τώρα, μπορώ να σου σφυρίξω ότι έχει ήδη αρχίσει το γαμήσι με τους υποτιτλισμούς και όλα τα άλλα χρειαζούμενα για να έρθεις να απολαύσεις...