Tuesday, June 25, 2013

Άλλες δύο γλώσσες για το Ψήφισμα των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ


ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ:

Hotărârea Adunării Generale a angajaţilor din Ansamblurile Muzicale ale ERT

1) Radioteleviziunea publică autoadministrată şi deschisă la marile probleme ale societăţii greu încercate

2) ERT să devină un mijloc democratic real de exprimare a dorinţelor populare pentru Democraţie şi Libertate

3) Să existe Consiliu de Administraţie ales, revocabil, votat în mod direct de către poporul grec care îşi va asuma asigurarea polifoniei, pluralismului pe baza Democraţiei şi a Independenţei Naţionale, cum de altfel se menţionează în legea 1730/87, de fondare a ERT SA

4) Reactivare a ASKE, a consiliului de supraveghere, care va controla şi va supraveghea Consiliul de Administraţie al ERT

Fiecare cetăţean grec( chiar şi unul) va trebui să aibă accesul şi dreptul inalienabil să-şi facă publică părerea , problema la Televiziunea Publică.

Ansamblurile muzicale ca întotdeauna îşi asumă să ridice sentimentul poporului grec, prin arta, tradiţie, elenism şi cultura lui, care de-a lungul schimbărilor de regim a fost lovit cu brutalitate de fiecare fel de mecanism politic şi de partid, care in combinaţie cu gunoaiele televiziunii private au distrus orice bază de valoare în societatea noastră.

Nu vom lăsa să desfiinţeze Ansamblurile Muzicale ale ERT, o oază de cultură, un ultim bastion de cultură şi înălţare spirituală

Angajaţii de la Ansamblurile Muzicale

ΣΕΡΒΙΚΑ:

Rezolucija Generalnog Sastanka zaposlenih u Muzičkim Ansamblima ERT-a.

1) Javna Radiotelevizija, samoupravna i otvorena za velike probleme društva, koje trpi.
2) Da bude ERT jedno istinsko demokratsko sredstvo izražavanja narodnih želja za Demokratiju i Slobodu.
3) Da bude jedan upravni odbor, izabran i prekinut neposredno od grčkog naroda, koji će preduzeti da osigura pluralizam na osnovu Demokratije i Nacionalne Nezavisnosti, kao što je, uostalom, navedeno u Osnivačkom Aktu, br.1730/87, ERT-CA.
4) Reaktivacija ASKE, nadzornog odbora, koji će pratiti i nadgledati upravni odbor.

Svaki grčki građanin(čak i jedan) bi trebalo da ima pristup i neotuđivo pravo da izražava njegovo mišljenje i njegov problem na Javnoj Radioteleviziji.

Muzički ansambli, kao uvek, se obavezuju da podignu osećaj grčkog naroda kroz umetnosti, tradicije, grčke culture i helenizma, koji je tokom celog perioda posle Vojne Hunte bio brutalno pogođen od bilo koje političkog, partijskog mehanizma, koji je, u kombinaciji sa ‘’smećem’’Privatne Televizije, uništio svaku pozadinu vrednosti u našem društvu.

Nećemo dozvoliti da se ukinu Muzički Ansambli ERT-a, jedna oaza civilizacije, jedan poslednji bastion kulture i duhovnog uzdignuća.

Zaposleni ljudi u Muzičkim Ansamblima.

Υ.Γ. Θενκς, Δημήτρη!

No comments: