Sunday, March 30, 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Του Antonio GiovettiΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα "Απομνημονεύματα Σωκράτους" ο Ξενοφών παρουσιάζει ένα διάλογο μεταξύ του πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας και του Περικλή του Νεωτέρου. Αμφότεροι συζητούσαν τους λόγους της παρακμής των Αθηνών αποδίδοντας την ευθύνη και στις εσωτερικές διαμάχες της δημοκρατικής παράταξης και στην έλλειψη ηθικής των πάλαι ποτέ ιθυνόντων. Αυτά τα συμπεράσματα επαληθεύονταν από την νίκη της Σπάρτης στον Πελοποννησιακό Πόλεμο που αποτελούσε την αφετηρία για την διάλυση του συστήματος των πόλεων-κρατών και την επακόλουθη περιθωριοποίηση της Ελλάδας. Σήμερα, η Κύπρος είναι το καθεξοχήν παράδειγμα της διαφθοράς των θεσμών η οποία κατέστρεψε την χώρα με την συνειδητή συνέργεια της Τρόικας.

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (TKA) ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Μετά το κούρεμα του 53% του ελληνικού χρέους σοβαρά προβλήματα ρευστότητας έπληξαν τις κυπριακές τράπεζες. Σύμφωνα με άρθρο της "Καθημερινής" που δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου 2012, η Τρόικα έθεσε την διαγραφή όλων των οφειλών του Κράτους προς το TKA ως όρο για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης το οποίο ενεκρίθη από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Απριλίου 2013. Καθώς καμία διάταξη δεν προέβλεπε τέτοιο μέτρο, μια εβδομάδα αργότερα ο γνωστός δικηγόρος και ακτιβιστής για τα δίκαια των μεταναστών κύριος Μιχάλης Παρασκευάς έγραψε στην Υπουργό Εργασίας της κυβέρνησης Αναστασιάδη, κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου προειδοποιώντας την ότι δε θα καταβάλει τις εισφορές του αν δεν προχωρήσει σε σαφείς εξηγήσεις περί της εγκυρότητας των Aνακοινωθέντων Τύπου.
Η σιωπή επί του θέματος κράτησε μέχρι τον προηγούμενο Δεκέμβριο, όταν κοινοποιήθηκε η έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του Κράτους κυρίας Χρυστάλλα Γεωρκάτζη. Το έγγραφο φανερώνει ότι στις 30.12.2012 το υπόλοιπο του TKA ανήλθε στα 7.5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν θεωρούνται πια "πραγματικά αποθεματικά" εξαιτίας της ψήφισης του Μνημονίου. Με τέτοιον τρόπο αποπληρώθηκε το 50% των τραπεζικών χρεών και στο μεταξύ το TKA οδεύει προς την χρεοκοπία και η Πολιτεία θα σταματήσει να πληρώνει τις συντάξεις. Τον Ιανουάριο συγκροτήθηκε ένα κίνημα πολιτών - συντονισμένο από τον κύριο Παρασκευά και άλλους 6 αντιπροσώπους της κυπριακής κοινωνίας - του οποίου ο στόχος είναι ο λαϊκός έλεγχος του TKA μέσω της 24ωρης δικτυακής πρόσβασης τροποποιώντας ουσιαστικά το περιεχόμενο του άρθρου 72 του Συντάγματος.
Μέχρι στιγμής 60 άτομα έχουν προσυπογράψει το εξής γράμμα στην Υπουργό Εργασίας:
"Ως έγινε γνωστό από τον Τύπο, περί τα τέλη Νοεμβρίου 2012, η Τρόικα είχε θέσει όρο προς το Κυπριακό Κράτος για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης, την ολοκληρωτική διαγραφή των οφειλών του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ήτοι του ποσού των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά και την ψήφιση του Μνημονίου Συναντίληψης από την Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Απριλίου 2013 και αφού διεξήλθα τις πρόνοιές του, δεν μπόρεσα να βρω οιανδήποτε σχετική πρόνοια σχετικά με τη, σύμφωνα με τον Τύπο, συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τρόικα.
Αν εν τέλει η συμφωνία αυτή με την Τρόικα ισχύει και έχει επέλθει ολική διαγραφή της οφειλής/χρέους του Κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ήτοι του ποσού των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιλαμβάνεστε τις κολοσσιαίες συνέπειες που θα έχει αυτό το γεγονός στα δικαιώματα όλων των πολιτών και όλων των ασφαλισμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού ουσιαστικά αυτό θα σημαίνει, εν ολίγοις, απλά την κατάρρευση του Ταμείου και καθιστά αμφίβολη ακόμη και την καταβολή σύνταξης στους δικαιούχους που εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους και κατέβαλλαν ανελλιπώς το οφειλόμενο ποσό.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το παραδεκτό γεγονός από όλα τα μέρη, όπως αυτό καταγράφεται ρητά στο Μνημόνιο Συναντίληψης, ότι δηλαδή οι τραπεζίτες και οι τράπεζες είναι αυτοί που με πράξεις και παραλείψεις τους οδήγησαν τα οικονομικά πράγματα στο κατάντημα αυτό της χώρας, θα ήθελα να απευθύνω θερμότατη παράκληση όπως με ενημερώσετε αν έχουν διαγραφεί όλες ή μερικές από τις οφειλές του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τη σαφέστατη υποχρέωση του Κράτους να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στους πολίτες σε επίσημα δημόσια έγγραφα και πληροφορίες, ιδίως σε θέματα που τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα, υποχρέωση η οποία πηγάζει τόσον από το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 19, αλλά πολύ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο άρθρο 10 που περιλαμβάνει το δικαίωμα λήψεως πληροφοριών χωρίς την επέμβαση των δημόσιων Αρχών, καθώς επίσης και στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περί της Ελευθερίας Έκφρασης και Πληροφόρησης, το οποίο θεμελιώνει το δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια έγγραφα χωρίς την ανάμειξη των δημόσιων Αρχών (απολύτως σχετική και πάρα πολύ κατατοπιστική η εμπεριστατωμένη Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες - Δράση 9/2013 ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2013), θα ήθελα ως εκ των άνω να μου δώσετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την οφειλή/χρέος του Κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σας ενημερώνω ότι δεν προτίθεμαι να καταβάλω ξανά οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων μέχρι να τύχω ενημέρωσης στα πιο πάνω ερωτήματά μου και επίσης να σας ενημερώσω ότι αν παρ΄ ελπίδα έχουν διαγραφεί οι οφειλές του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσωπικά δεν πρόκειται να καταβάλω ξανά οιονδήποτε ποσό προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, διότι δεν προτίθεμαι να καταβάλω εισφορές απλά για να τις αρπάξουν αυτοί οι οποίοι αποκομίζουν κέρδη από τόκους, ήτοι οι τοκογλύφοι/τραπεζίτες, για τους οποίους ήδη η οικονομία της Κύπρου έχει δεχτεί ανεπανόρθωτο πλήγμα.
Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι αυτή η επιστολή μου θα τύχει δημοσιότητας και θα αποτελέσει παρότρυνση προς συμπολίτες μας να πράξουν το ίδιο, καθότι είναι απαράδεκτο άνθρωποι να μην πάρουν σύνταξη ή μειωμένη σύνταξη, απλά και μόνο γιατί κάποιοι κερδοσκοπούσαν".
Η δικαιοσύνη άσκησε ποινική δίωξη στον κύριο Μιχάλη Παρασκευά για μη καταβολή των οφειλών προς το TKA. Ο δικηγόρος, που εμφανίστηκε στις 13 Μαρτίου ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκωσίας με την συμμετοχή δεκάδων διαδηλωτών, κάλεσε ως μάρτυρες την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και τον διευθυντή του TKA.
Η δίκη αναβλήθηκε για τις 10 Απριλίου.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στις αρχές Μαρτίου ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Πανίκος Δημητριάδης, υπέβαλε την παραίτηση του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Μετά από την έλλειψη οποιουδήποτε ελέγχου που έφερε την διεθνή παρέμβαση, η παρουσία του στο ύπατο αξίωμα της χρηματοοικονομικής οργάνωσης δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση και στην κυβέρνηση και στην Τρόικα.
Η δημοσίευση των όρων του συμβολαίου του εκ μέρους του Εθνικού Τύπου προξένησε την λαϊκή οργή: ο βασικός μισθός του κυρίου Δημητριάδη άγγιξε τα 114.000 ευρώ ετησίως (9.800 μηνιαίως). Επιπροσθέτως, προβλέπονταν ειδικά επιδόματα, δέκατος τρίτος μισθός συν 24 χιλιάδες ευρώ για έξοδα παραστάσεως, ενώ η αποζημίωση ανερχόταν στα 265.000 ευρώ.
Ο διοικητής άφησε την θέση του αμέσως μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κυρίου Κώστα Κληρίδη η οποία ανέστειλε την ποινική δίωξη σε βάρος του για πλαστογραφία συμβολαίων και παραλείψεις στην υπόθεση Álvarez & Marshal. Με λίγα λόγια, ο κύριος Δημητριάδης δεν γνωστοποίησε στην Εφορία τους όρους του συμβολαίου της συγκεκριμένης εταιρείας για την αποτίμηση των χρεών των κυπριακών τραπεζών και την συμβολή της στις διαδικασίες ανακεφαλαιοποιήσης και απορρόφησης της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου.
Ο κύριος Κληρίδης αιτιολόγησε την απόφαση τονίζοντας το ότι ο διοικητής ενέργησε "καλόπιστα" μετά από την γνωμοδότηση του συμβούλου της Κεντρικής Τράπεζας για θέματα φορολογίας.
Ενώ η γνωστή πρακτική των "δυο μέτρων και δυο σταθμών" της Δικαιοσύνης ζει και βασιλεύει, η χώρα προχωράει γοργά προς την αυτοκαταστροφή.


Βίντεο με τον κύριο Μιχάλη Παρασκευά που περιγράφει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης σε μια συνέντευξη στο Mega Κύπρου.


No comments: