Tuesday, August 9, 2011

Κάλεσμα για το τριήμερο της Θεσσαλονίκης

Αναδημοσιεύω από mail που έλαβα:

Επισκόπηση της τριήμερης συνάντησης άμεσης δημοκρατίας
5/6/7 Σεπτεμβρίου - Θεσσαλονίκη ΑΠΘ

Ανοιχτή συνάντηση για την οργάνωση του τριημέρου την Πέμπτη 11 Αυγούστου 8.00μμ
στο 12ο σχολείο για την ελευθερία Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου γωνία.

Η πολιτική του μνημονίου διέρρηξε οριστικά την συναίνεση της κυριαρχίας με την κοινωνία.
Οι πλατείες απαίτησαν άμεση δημοκρατία, ισότητα, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια.
Το ζήτημα ετέθη και τίποτα δεν μπορεί πια να προχωρήσει χωρίς να λάβει υπόψη του το βαθύ νόημα που αναδύθηκε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από το κίνημα των πλατειών. Το ρήγμα είναι γεγονός. Μέσα από τις πλατείες αναδύθηκαν προβληματισμοί και ερωτήματα που αφορούν μια άλλη μορφή πολιτείας συμβατή με την άμεση δημοκρατία, μια άλλη μορφή οικονομίας χωρίς συσσώρευση και ανάπτυξη και μια άλλη έννοια του δημόσιου αγαθού και του δημοσίου χώρου ως κοινότητα.
Ενόψει της ΔΕΘ 2011 καλούμαστε να υπερβούμε την μορφή της διαμαρτυρίας που εξακολουθεί να περικλείει μέσα την σχέση εξάρτησης πατρωνίας με την κυριαρχία και να περάσουμε στο στάδιο της δημιουργίας δομών και προτάσεων για μια αυτεξούσια κοινωνία. Το πέρασμα από το αφηρημένο σύνθημα στη συγκεκριμένη πρόταση προϋποθέτει διαβούλευση με όρους άμεσης δημοκρατίας.
Αυτός είναι και ο πυρήνας που συγκροτεί το φετινό κάλεσμα για την «Συνάντηση άμεσης δημοκρατίας 2011». Μια διαρκής συνέλευση όπου θα τεθούν τα προβλήματα και οι προτάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους σε μια οριζόντια διαβούλευση. Μια διαρκής συνέλευση με τη δομή των μικρών τραπεζιών συζήτησης όπου θα καταθέτουν τις προτάσεις τους σε μία κοινή στο τέλος της επόμενης ημέρας.
Το τριήμερο αυτό αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία τόσο στην οργάνωση όσο και στην συγκρότηση του περιεχόμενου των συζητήσεων, των καλεσμένων και των προτάσεων.
Η μορφή επομένως που θα κυριαρχεί σε αυτό το τριήμερο θα είναι η συνέλευση.

Οι καλεσμένοι από το εξωτερικό αλλά και από την χώρα θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα στην παρουσία τους και θα συμμετέχουν στα τραπέζια των συζητήσεων και στις μεγάλες συνελεύσεις με ολιγόλεπτες εισηγήσεις. H παρουσία επίσης συλλογικοτήτων, παραγωγών, ελεύθερων κέντρων, κοινοτήτων, επιτροπών από όλη τη χώρα θα διευρύνει οριζόντια τις αποφάσεις και τις προοπτικές των προτάσεων μας. Η τριήμερη συνάντηση γίνετε ώστε να απαντήσει σε προβλήματα που βρίσκονται μπροστά μας και να προτείνει τρόπους επίλυσης που να περιέχουν την φιλοσοφία της άμεσης δημοκρατίας. Τέτοια προβλήματα όπως:

Ένα σημαντικό ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ (εταιρία ύδρευσης). Θα έχουμε τρεις καλεσμένους από δυο μέρη της γης που έχουν ήδη δώσει πετυχημένους αγώνες για το νερό, την Κοτσαμπαμπα, Βολιβία (2000) και την Ουαχακα, Μεξικό (2006) και στο Βερολίνο ( 2011 ). Εμπνευσμένοι από αυτούς τους αγώνες, θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρόταση για την εξαγορά της ΕΥΑΘ από τους πολίτες μέσω μιας εταιρίας λαϊκής βάσης ή ένωσης προσώπων χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και με την πολιτική διαχείρισης μέσω αμεσοδημοκρατικών συνελεύσεων των πολιτών.

Άλλο πρόβλημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι η κυριαρχία της αγοράς και του χρήματος στην κοινωνία. Αυτό με την παρουσία του ΔΝΤ - ΕΚΤ σημαίνει:
Α) Οικονομική εξαθλίωση
Β) Υποτέλεια των αγροτών - τισφλικοποίηση της γης - ερημοποίηση της υπαίθρου
Γ) Διατροφική εξάρτηση από τα μονοπώλια των εταιρών - διατροφική αλλοτρίωση
Δ) Κοινωνική υποτέλεια - ετερονομία
Σε αυτά θέλουμε να απαντήσουμε με ένα τρόπο που να προεικονίζει την κοινωνία που οραματιζόμαστε. Μια κοινωνία που να ελέγχει με οριζόντιο τρόπο την παραγωγή - διανομή - διάθεση - απόρριψη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε στην περιοχή της περιφέρειας Θεσσαλονίκης ένα δίκτυο οικονομίας  όπου να διανέμουμε αγαθά από παραγωγούς  σε χώρους και  συλλογικότητες της πόλης. Ζητήματα όπως δίκαιη αμοιβή, εθελοντισμός, ανταλλακτικότητα, εναλλακτικό νόμισμα θα συζητηθούν από εμάς όλους στις συνελεύσεις διαβουλεύσεων ώστε να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό τρόπο οργάνωσης. Η πρόταση ανταλλακτικής μονάδας και άλλης οικονομίας ( ΤΕΜ ), ( Modragon ) και ( Εcosenny ) από Βόλο και Ισπανία θα έχει συμβουλευτική παρουσία στις θεματικές.

Τέλος η επέλαση των εταιρικών συμφερόντων έναντι του κοινοτικού πλούτου έχουν αναδείξει συγκρούσεις τόσο στην περίπτωση των απορριμμάτων ( Κερατέα ) όσο στην περίπτωση των μεταλλείων χρυσού σε Θράκη και β. Χαλκιδική.
Θέλουμε να συμβάλουμε με προτάσεις για ένα ορθολογικό οικολογικό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων που ξεκινάει με βάση την απόρριψη του μοντέλου της κοινωνίας κατανάλωσης και να προωθεί την κοινωνία λιτής αφθονίας και συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Θέλουμε να ενισχύσουμε τις τοπικές αντιστάσεις της Χαλκιδικής και της Θράκης απέναντι στα συμφέροντα των εταιριών χρυσού αναδεικνύοντας την σημασία του περιβάλλοντος ως κοινοτικού πλούτου και των τοπικών περιοχών ως αυτεξούσιες κοινότητες μεταφέροντας το μήνυμα αλλά και των αγώνα τους και στην Θεσσαλονίκη.


 Πρόγραμμα τριημέρου

Τα ζητήματα των θεματικών του τριημέρου αναδύθηκαν από την πλατεία του λευκού πύργου αλλά και από όλες τις πλατείες της χώρας, και είναι:

Α) Άμεση δημοκρατία
Β) Κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία
Γ) Υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών.

Με αυτή τη χρονική σειρά θα πραγματοποιηθεί και το πρόγραμμα του τριημέρου.
Ιδιαίτερα για τις θεματικές της οικονομίας και των δημόσιων αγαθών τα τραπέζια των συζητήσεων θα ξεκινήσουν από μια μέρα πριν ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος διαβούλευσης.

Το πρόγραμμα που έχει μέχρι τώρα διαμορφωθεί είναι το εξής:
 
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου Άμεση δημοκρατία:
Θεματική για «παράκαμψη μεσαζόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί» 5.30μμ
Θεματική για «Οικοκοινόητες και άλλη οικονομία» εισήγηση Γιώργος Κολέμπας  5.30μμ
Θεματική για «αστικές καλλιέργειες» 5.30μμ
Συνέλευση με θέμα την άμεση δημοκρατία εισήγηση: Michael Albert (ΗΠΑ znet - οικονομολόγος ) – Nίκος Ηλιόπουλος (δρ. Κοινωνικών Επιστημών- Paris X) - Roberto Ramirez Μεξικό ΑPPO (λαϊκή συνέλευση του λαού της Οαχάκα). 8.30μμ
 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου Κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία:
Θεματική για «δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας: παραγωγή -διανομή - διάθεση» εισήγηση: Κώστας Νικολάου καθηγητής ΕΑΠ 5.30μμ
Θεματική για «δίκτυο ανταλλακτικότητας και νομισματικής μονάδας» εισήγηση :Χρήστος Παπαΐωάννου ( ΤΕΜ Μαγνησίας ) 5.30μμ
Θεματική για «την νομική διάσταση της πρότασης εξαγοράς της ΕΥΑΘ» εισήγηση: Παντελής Ραδίσης δικηγόρος.   5.30μμ
Συνέλευση με θέμα «Κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία» εισήγηση: Michael Albert (ΗΠΑ znet - οικονομολόγος ) - Didac Costa ( Δικτύου Ανταλλαγής του Montseny άλλο νόμισμα Ecoseny - Ισπανία )- Κώστας Νικολάου καθηγητής ΕΑΠ
 
Τετάρτη 7 Σπετεμβρίου Υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών:
Θεματική για την «διαχείριση των απορριμμάτων και η αντίσταση των τοπικών κοινωνιών ενάντια στις επιλογές του κράτους και του κεφαλαίου» εισήγηση: Πρωτοβουλία συνεννόησης Αττικής 5.30μμ
Τραπέζι για «τοπικές αντιστάσεις ενάντια στα συμφέροντα των εταιριών: Περίπτωση εξόρυξης χρυσού σε Θράκη & Χαλκιδική» εισήγηση: Πρωτοβουλία ενάντια στις βλαπτικότητες» 5.30μμ
Τραπέζι για την «καμπάνια εξαγοράς της ΕΥΑΘ «δημοκρατία στο νερό» εισήγηση: Κώστας  Μαριόγλου Σωματείο ΕΥΑΘ
Συνέλευση με θέμα Υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών εισήγηση: Thomas Rountek ( πρωτοβουλία κατοίκων Βερολίνου για το νερό ) Oscar Oliveira ( αγώνες για το νερό στη Βολιβία ).

Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα γίνονται παράλληλες πολιτιστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  Θέατρο –workshops - παιδότοπος και κουζίνα.
Στην κρίση που βιώνουμε οι οδοί που μας απομένουν να ακολουθήσουμε είναι αμφίδρομες, είτε αυτή της βαρβαρότητας είτε αυτή της δημιουργίας, επιλογή μας είναι η δεύτερη: Με την οδό της άμεσης δημοκρατίας. Σε αυτή την διαδρομή καλούμε όλους και όλες συνοδοιπόρους στην ανοιχτή συνάντηση για την οργάνωση του τριημέρου την Πέμπτη 11 Αυγούστου 8.00μμ στο 12ο σχολείο για την ελευθερία Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου γωνία.
 
Επικοινωνία: email: info@amesidimokratiafest.org
http://amesidimokratiafest.org/


Ανοιχτή συνέλευση για την «Συνάντηση άμεσης δημοκρατίας 2011»

No comments: